previous pauseresume next

کسب مقام برتر در سال ۹۲

مرکز تحقیقات قلب و عروق اصفهان مقام اول مراکز تحقیقاتی دانشگاه را در سال ۱۳۹۲ به خود اختصاص داد.

برطبق ارزیابی های انجام گرفته از مراکز تحقیقاتی کشور که هرساله توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در سطح ملی و نیز مدیریت منابع علمی دانشگاه انجام می پذیرد، مرکز تحقیقات قلب و عروق اصفهان در سال ۱۳۹۲ با دریافت ۶/ ۶۳۳۶ امتیاز خام موفق به کسب مقام اول در بین مراکز تحقیقاتی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان گردید. همچنین یادآوری می نماید پژوهشکده قلب و عروق اصفهان نیز در سطح کشور مقام چهارم را در بین مراکز مشابه کسب نمود.

فایل پیوست: