previous pauseresume next

همایشهای برگزار شده

(برای مشاهده توضیحات روی هر مورد کلیک کنید)
 1. سمینار یک روزه گردهمائی مسئولین پژوهشکده های تحقیقاتی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکیخرداد ۱۳۹۲
 2. اولین همایش بین المللی پرفشاری خون، پیشگیری، تشخیص، درمان و بومی سازی راهکارهای کنترل و درمان پرفشاری خون در ایران- مهرماه ۱۳۹۰
 3. سمینار ارائه نتایج و دستاوردهای طرح ملی پیشگیری و کنترل بیماریهای قلبی عروقی در ایران - پایلوت در اصفهان، نجف آباد و اراک (برنامه قلب سالم اصفهان)- مهر ماه ۱۳۸۹

 4. هفتمين كارگاه آموزشي بين‌المللي برنامه قلب سالم اصفهان «پيشگيري از بيماريهاي غيرواگير و ارتقاء سلامت»- ارديبهشت ماه ۱۳۸۷

 5. ششمين كارگاه آموزشي بين‌المللي برنامه قلب سالم اصفهان «برنامه‌هاي پيشگيري از بيماريهاي غيرواگير در ارتقاء سلامت: استراتژیهای مداخلاتی و نتايج حاصل از برنامه قلب سالم اصفهان»- فروردين ماه ۱۳۸۶

 6. پنجمين كارگاه آموزشي بين‌المللي برنامه قلب سالم اصفهان «پيشگيري از بيماريهاي غيرواگير و ارتقاء سلامت: جزئيات، لزوم اجرا و استراتژي مداخلات»- فروردين ماه ۱۳۸۵

 7. چهارمين سمينار آموزشي برنامه قلب سالم اصفهان «مداخلات پژوهش محور براي ارتقاء سلامت»- دي ماه ۱۳۸۴ 

 8. سومين كارگاه آموزشي بين‌المللي برنامه قلب سالم اصفهان «پيشگيري و كنترل بيماري‌هاي غيرواگير»- مهر ماه ۱۳۸۲
 9. دومين كارگاه آموزشي برنامه قلب سالم اصفهان «پيشگيري ثانويه از حوادث قلبي و مغزي و كنترل ريسك فاكتورهاي بيماريهاي قلبي عروقي»- خرداد ماه ۱۳۸۲ 
 10. كارگاه آموزشي رابطين بهداشتي پروژة مداخله در محيط كار- اسفند ماه ۱۳۸۱
 11. ارزشيابي برنامه‌هاي جامعه‌نگر كنترل بيماريهاي غيرواگير- مهر ماه ۱۳۸۱

 12. كارگاه صنايع غذائي و سلامت جامعه- تير ماه ۱۳۸۱ 
 13. اولين كارگاه بين‌المللي برنامه قلب سالم اصفهان «نشست مشورتي برنامه‌هاي جامعه‌نگر در مورد پيشگيري از بيماريهاي قلبي عروقي در منطقه مديترانة شرقي» - مهر ماه ۱۳۸۰